Statsbidragsportalen

Logga in

Förenkla bevakningen och
hanteringen av bidrag

Statsbidragsportalen hjälper kommuner och kommunalförbund att hitta rätt bidrag till löpande verksamhet och projekt. Tjänsten samlar statsbidrag, regionala bidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer på ett och samma ställe och gör livet lättare för alla kommunanställda som arbetar med bidrag.

Några av våra kunder

Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen

Få offert från oss

Mer pengar till verksamheten!

Höj kvalitén på bidragsbevakningen genom snabb information om tillgängliga bidrag med möjlighet till att inom och över förvaltningsgränserna koppla samman gemensamma behov med tillgängliga bidrag. Med Statsbidragsportalen ökar ni kännedomen om och därmed också chanserna till mer finansiering till er verksamhet. Kommuner som breddar fokus från ett strikt kostnadsfokus till att också påverka intäktssidan genom ta in externa medel blir vinnare i det långa loppet. 

Just nu finns 
 4208 
bidrag i vår tjänst!

Förenklat arbetssätt!

Kommuner arbetar på olika sätt med bevakning av bidrag och hur dessa integreras i planeringsarbetet. Oavsett om det är en central funktion som samordnar arbetet, om varje förvaltning sköter sitt eget eller om det inte finns något etablerat arbetssätt så underlättar Statsbidragsportalen samverkan och samordning inom organisationen.

Bidragsgivare

Här nedan är ett urval av alla våra bidragsgivare som du kan hitta bidrag från i vår tjänst.

Sameskolstyrelsen

Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap

Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen

Sten K Johnsons stiftelse

Reacta

Riksteatern

Lantmäteriet

Alba Langenskiölds Stiftelse

Hedenblads Stiftelse

EIT RawMaterials

Jaderska Musikfonden

Institutet för språk och folkminnen

Skandiastiftelsen & Amphionstiftelsen

Kronprinsessan Margaretas minnesfond

NAPA

EIT Climate-KIC

Svenska kyrkan

Fyrbodals kommunalförbund

Jordbruksverket

Ulf Lundahls Minnesfond

BSR Cultural Pearls

Region Norrbotten

Voksenåsen

Längmanska kulturfonden

Bidrag inom det mesta

Ett urval av tjänstens områden

Vi har bidrag inom en rad olika områden. Nedan finner du ett urval av några områden som tjänsten har bidrag inom just nu.

Starta företag & testa idé

Internationella utbyten

Trygghet, kris & säkerhet

Internationell verksamhet & satsningar

Kompetensutveckling

Arbete & sysselsättning

Miljö & klimat

Vård, omsorg & hälsa

Energi

Lokaler

Demokrati & förvaltning

Praktiknära forskning & FoU

Effektivisering & besparing

VA & avfall

Migration, integration & återvändande

Kultur & fritid

Miljö, energi & hållbar utveckling

Digitalisering, automatisering och AI

Näringslivsfrämjande & turism

Innovation

Samhällsbyggnad, infrastruktur & transport

Utbildning & barnomsorg

Hälsa & anställningsstöd

Hållbar utveckling (social, ekonomisk, ekologisk)

Redo att testa vår tjänst?
Boka gratis demo eller se filmen

Intresseanmälan

© 

Vi använder cookies på portalen för att förbättra din upplevelse av denna applikation.

Läs mer om hur vi hanterar cookies.

Läs allt om vår policy i portalen och cookies i vår sekretesspolicy som du finner i foten inne på tjänsten.