Förenkla bevakningen och
hanteringen av bidrag!

Statsbidragsportalen hjälper kommuner och kommunalförbund att hitta rätt bidrag till löpande verksamhet och projekt. Tjänsten samlar statsbidrag, regionala bidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer på ett och samma ställe och gör livet lättare för alla kommunanställda som arbetar med bidrag.

Några av våra kunder

Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen

Få offert från oss

Mer pengar till verksamheten!

Höj kvalitén på bidragsbevakningen genom snabb information om tillgängliga bidrag med möjlighet till att inom och över förvaltningsgränserna koppla samman gemensamma behov med tillgängliga bidrag. Med Statsbidragsportalen ökar ni kännedomen om och därmed också chanserna till mer finansiering till er verksamhet. Kommuner som breddar fokus från ett strikt kostnadsfokus till att också påverka intäktssidan genom ta in externa medel blir vinnare i det långa loppet. 

Just nu finns 
 3060 
bidrag i vår tjänst!

Förenklat arbetssätt!

Kommuner arbetar på olika sätt med bevakning av bidrag och hur dessa integreras i planeringsarbetet. Oavsett om det är en central funktion som samordnar arbetet, om varje förvaltning sköter sitt eget eller om det inte finns något etablerat arbetssätt så underlättar Statsbidragsportalen samverkan och samordning inom organisationen.

Bidragsgivare

Här nedan är ett urval av alla våra bidragsgivare som du kan hitta bidrag från i vår tjänst.

Mistra

Post- och telestyrelsen

Konstnärsnämnden

Epic Games

Omställningsfonden

Sveriges Dövas Riksförbund

Tillväxtverket

Folkhälsomyndigheten

Ulla och Lennart Wallenstamstiftelsen

Boverket

Region Skåne

Region Blekinge

Svenska Filminstitutet

HLR-rådet

Stiftelsen Idéer för livet

Åke Wibergs stiftelse

Röstfonden

ArkDes

NAPA

Svensk biblioteksförening

Brottsoffermyndigheten

Stiftelsen Chelha

Fyrbodals kommunalförbund

Mats Klebergs stiftelse

Bidrag inom det mesta

Ett urval av tjänstens områden

Vi har bidrag inom en rad olika områden. Nedan finner du ett urval av några områden som tjänsten har bidrag inom just nu.

Innovation

Kultur & fritid

Demokrati & utbyte

Miljö & klimat

VA & avfall

Arbete & sysselsättning

Energi

Samhällsbyggnad

Integration

Trygghet, kris & säkerhet

Övrigt

Omsorg & hjälp

Digitalisering

Näringsliv

Hållbar utveckling

Utbildning & barnomsorg

Redo att testa vår tjänst?
Boka gratis demo eller se filmen

Intresseanmälan