Statsbidragsportalen

Förenkla bevakningen och
hanteringen av bidrag!

Statsbidragsportalen hjälper kommuner och kommunalförbund att hitta rätt bidrag till löpande verksamhet och projekt. Tjänsten samlar statsbidrag, regionala bidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer på ett och samma ställe och gör livet lättare för alla kommunanställda som arbetar med bidrag.

Några av våra kunder

Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen

Få offert från oss

Mer pengar till verksamheten!

Höj kvalitén på bidragsbevakningen genom snabb information om tillgängliga bidrag med möjlighet till att inom och över förvaltningsgränserna koppla samman gemensamma behov med tillgängliga bidrag. Med Statsbidragsportalen ökar ni kännedomen om och därmed också chanserna till mer finansiering till er verksamhet. Kommuner som breddar fokus från ett strikt kostnadsfokus till att också påverka intäktssidan genom ta in externa medel blir vinnare i det långa loppet. 

Just nu finns 
 3312 
bidrag i vår tjänst!

Förenklat arbetssätt!

Kommuner arbetar på olika sätt med bevakning av bidrag och hur dessa integreras i planeringsarbetet. Oavsett om det är en central funktion som samordnar arbetet, om varje förvaltning sköter sitt eget eller om det inte finns något etablerat arbetssätt så underlättar Statsbidragsportalen samverkan och samordning inom organisationen.

Bidragsgivare

Här nedan är ett urval av alla våra bidragsgivare som du kan hitta bidrag från i vår tjänst.

Statens försvarshistoriska museer

Migrationsverket

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Polisen

Europarådet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Tillväxtverket

ArkDes

Universitets- och högskolerådet

Jane och Dan Olssons Stiftelse för Sociala Ändamål

Triple F

Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Region Jämtland Härjedalen

Region Jönköpings län

Epic Games

Riksarkivet

Olof Palmes minnesfond

Europeiska investeringsbanken

Skolverket

Jacob Wallenbergs stiftelse

Region Gävleborg

Region Östergötland

Digitraining

Bidrag inom det mesta

Ett urval av tjänstens områden

Vi har bidrag inom en rad olika områden. Nedan finner du ett urval av några områden som tjänsten har bidrag inom just nu.

Innovation

Trygghet, kris & säkerhet

Näringsliv & turism

Samhällsbyggnad, infrastruktur & transport

VA & avfall

Internationella utbyten

Miljö & klimat

Vård, omsorg & hälsa

Hållbar utveckling (social, ekonomisk, ekologisk)

Kultur & fritid

Övrigt

Arbete & sysselsättning

Migration, integration & återvändande

Energi

Digitalisering

Utbildning & barnomsorg

Demokrati & förvaltning

Redo att testa vår tjänst?
Boka gratis demo eller se filmen

Intresseanmälan