Statsbidragsportalen

Förenkla bevakningen och
hanteringen av bidrag

Statsbidragsportalen hjälper kommuner och kommunalförbund att hitta rätt bidrag till löpande verksamhet och projekt. Tjänsten samlar statsbidrag, regionala bidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer på ett och samma ställe och gör livet lättare för alla kommunanställda som arbetar med bidrag.

Några av våra kunder

Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen

Få offert från oss

Mer pengar till verksamheten!

Höj kvalitén på bidragsbevakningen genom snabb information om tillgängliga bidrag med möjlighet till att inom och över förvaltningsgränserna koppla samman gemensamma behov med tillgängliga bidrag. Med Statsbidragsportalen ökar ni kännedomen om och därmed också chanserna till mer finansiering till er verksamhet. Kommuner som breddar fokus från ett strikt kostnadsfokus till att också påverka intäktssidan genom ta in externa medel blir vinnare i det långa loppet. 

Just nu finns 
 4034 
bidrag i vår tjänst!

Förenklat arbetssätt!

Kommuner arbetar på olika sätt med bevakning av bidrag och hur dessa integreras i planeringsarbetet. Oavsett om det är en central funktion som samordnar arbetet, om varje förvaltning sköter sitt eget eller om det inte finns något etablerat arbetssätt så underlättar Statsbidragsportalen samverkan och samordning inom organisationen.

Bidragsgivare

Här nedan är ett urval av alla våra bidragsgivare som du kan hitta bidrag från i vår tjänst.

Avfall Sverige

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Havs- och vattenmyndigheten

Skolforskningsinstitutet

Pathways2Resilience

Nätverket Sveriges städer & kommuner mot narkotika

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Riksarkivet

SKR

Vinnova

Nordic innovation

Svensk biblioteksförening

Hedenblads Stiftelse

Alba Langenskiölds Stiftelse

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond

InfraAwards

Kärnavfallsfonden

Perform Europe

Länsstyrelsen

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Kungaparets Bröllopsfond

Nordisk information för kunskap om kön

Moleskine Foundation

Arbetsförmedlingen

Bidrag inom det mesta

Ett urval av tjänstens områden

Vi har bidrag inom en rad olika områden. Nedan finner du ett urval av några områden som tjänsten har bidrag inom just nu.

Vård, omsorg & hälsa

Samhällsbyggnad, infrastruktur & transport

Innovation

Praktiknära forskning & FoU

Näringslivsfrämjande & turism

Hållbar utveckling (social, ekonomisk, ekologisk)

Trygghet, kris & säkerhet

Internationella utbyten

Digitalisering, automatisering och AI

Utbildning & barnomsorg

Kultur & fritid

Övrigt

VA & avfall

Arbete & sysselsättning

Migration, integration & återvändande

Miljö & klimat

Energi

Demokrati & förvaltning

Redo att testa vår tjänst?
Boka gratis demo eller se filmen

Intresseanmälan