Statsbidragsportalen

Förenkla bevakningen och
hanteringen av bidrag

Statsbidragsportalen hjälper kommuner och kommunalförbund att hitta rätt bidrag till löpande verksamhet och projekt. Tjänsten samlar statsbidrag, regionala bidrag, EU-bidrag och bidrag från fonder, stiftelser & branschorganisationer på ett och samma ställe och gör livet lättare för alla kommunanställda som arbetar med bidrag.

Några av våra kunder

Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen
Statsbidragsportalen

Få offert från oss

Mer pengar till verksamheten!

Höj kvalitén på bidragsbevakningen genom snabb information om tillgängliga bidrag med möjlighet till att inom och över förvaltningsgränserna koppla samman gemensamma behov med tillgängliga bidrag. Med Statsbidragsportalen ökar ni kännedomen om och därmed också chanserna till mer finansiering till er verksamhet. Kommuner som breddar fokus från ett strikt kostnadsfokus till att också påverka intäktssidan genom ta in externa medel blir vinnare i det långa loppet. 

Just nu finns 
 3581 
bidrag i vår tjänst!

Förenklat arbetssätt!

Kommuner arbetar på olika sätt med bevakning av bidrag och hur dessa integreras i planeringsarbetet. Oavsett om det är en central funktion som samordnar arbetet, om varje förvaltning sköter sitt eget eller om det inte finns något etablerat arbetssätt så underlättar Statsbidragsportalen samverkan och samordning inom organisationen.

Bidragsgivare

Här nedan är ett urval av alla våra bidragsgivare som du kan hitta bidrag från i vår tjänst.

European Cultural Foundation

Naturkompaniet

Svenska institutet

Brottsförebyggande rådet

Digitraining

Svenska kommittén mot antisemitism

Stiftelsen Tysta Skolan

Migrationsverket

Blå mat

Region Skåne

Statens konstråd

HLR-rådet

Franska Institutet

Sameskolstyrelsen

Världsnaturfonden

Olof Palmes minnesfond

Riksbankens jubileumsfond

Musikverket

Åke Wibergs stiftelse

Region Kronoberg

Skolverket

Post- och telestyrelsen

Myndigheten för yrkeshögskolan

Region Östergötland

Bidrag inom det mesta

Ett urval av tjänstens områden

Vi har bidrag inom en rad olika områden. Nedan finner du ett urval av några områden som tjänsten har bidrag inom just nu.

Demokrati & förvaltning

Internationella utbyten

Utbildning & barnomsorg

Miljö & klimat

Vård, omsorg & hälsa

Näringslivsfrämjande & turism

Innovation

Samhällsbyggnad, infrastruktur & transport

Digitalisering, automatisering och AI

Kultur & fritid

Migration, integration & återvändande

Hållbar utveckling (social, ekonomisk, ekologisk)

Arbete & sysselsättning

VA & avfall

Energi

Trygghet, kris & säkerhet

Övrigt

Redo att testa vår tjänst?
Boka gratis demo eller se filmen

Intresseanmälan